MAŁY MISTRZ

 

logo_maly_mistrz

Głównym zadaniem projektu, organizowanego przez Małopolski Związek Sportowy jest zachęcenie jego uczestników (uczniów klas II i III) do podejmowania różnych form aktywności fizycznej oraz rozwijania sprawności fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem uzdolnień koordynacyjnych. Projekt pozwala monitorować stan zdrowia, rozwój fizyczny i sprawność fizyczną najmłodszych uczniów, a także umożliwia zebranie materiału do szeroko zakrojonych badań obejmujących powyższe obszary. Zachęca do integrowania zajęć ruchowych z innymi zadaniami edukacyjnymi zapisanymi w nowej Podstawie Programowej.