Nowoczesna Edukacja Wczesnoszkolna

 

 

Cute little children drawing with teacher at preschool class

W okresie od 15 września 2016 r. do 15 marca 2017 r.  w Szkole Podstawowej nr 2 w Skawinie realizowano 10  zadań w ramach konkursu „Nowoczesna Edukacja Wczesnoszkolna”. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej wraz z uczniami klas I-III przyjęli na siebie działania, których wykonanie było oceniane przez jury punktowo, w skali od „1” do „10”.

            Zadania do realizacji przewidywały różne formy aktywności uczniowskiej w zakresie: bezpieczeństwa w szkole, w domu i w drodze, tolerancji, roli czytelnictwa, rozwoju i prezentacji własnych zainteresowań, udziału w aktywnościach sportowych, podejmowania działań twórczych (plastycznych, teatralnych) czy pogadanek tematycznych.

            Jury przyznało naszej szkole maksymalną liczbę punktów za każde zadanie.

Koordynatorzy:

p. Agnieszka Kacprzak
p. Sabina Piechówka

ZREALIZOWANE ZADANIA:

  1. Działania promujące bezpieczeństwo uczniów w drodze do i ze szkoły (czytaj ..)
  2. Szkolne mistrzostwa w grach edukacyjnych (czytaj …)
  3. Szkolna Gala Talentów (czytaj …)
  4. Szkolny turniej sportowy „Zabawy z piłką małą i dużą” (czytaj …)
  5. Wspólne czytanie pod hasłem „Czytanie łączy pokolenia” (czytaj …)
  6. Prezentacja teatralna (czytaj …)
  7. Konkurs „Wakacyjne wspomnienia” (czytaj …)
  8. Szkolne konkursy plastyczne „Polska złota jesień”,  „Zimowe zabawy” (czytaj ..)
  9. Konkurs „Ja w przyszłości” (czytaj …)
  10. Tolerancja na co dzień  (czytaj …)