Skrzydła Niepodległości

 

 

 

 

Tytuł projektu: projekt Skrzydła Niepodległości

 

Adresaci: klasy I-VIII

Czas realizacji: rok szkolny 2018/2018

Koordynatorzy: mgr Karolina Jedlecka, mgr Violetta Kaszuba

 

OPIS ZADANIA
1. Opis grup odbiorców zadania Odbiorcami zadania będą:

– wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kazimierza Wielkiego w Skawinie wszystkich szczebli edukacyjnych klas 1-8, (wraz z uwzględnieniem podziału zadań dla poszczególnych grup wiekowych)

 – wszyscy nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kazimierza Wielkiego w Skawinie

– rodziny uczniów, nauczycieli oraz pracowników Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kazimierza Wielkiego w Skawinie

– przedstawiciele władz lokalnych i powiatowych,

– społeczność miasta oraz gminy Skawina,

– przedstawiciele regionalnych i ogólnopolskich mediów.

2. Zakładane cele realizacji zadania 1. Dostarczenie wiedzy z historii rodzinnej i lokalnej, budującej przekonanie, że również nasi przodkowie, mieszkańcy naszej małej Ojczyzny wnieśli swój wkład i wysiłek, najpierw w odbudowę Niepodległej Rzeczypospolitej, a następnie w budowę państwowości polskiej (wojskowość, kultura, nauka, sztuka, rozrywka, technika, motoryzacja, lotnictwo).

2. Przypomnienie i odnalezienie nieznanych dotychczas bohaterów pochodzących z terenu gminy Skawina, którzy mieli swój udział w dążeniu do Niepodległości Rzeczypospolitej i w budowie państwowości polskiej w Dwudziestoleciu Międzywojennym.

3. Promocja wartości i postaw takich jak: rodzina, tolerancja, wolność, państwo, Ojczyzna, naród, symbole narodowe, patriotyzm, honor, pamięć historyczna, prawda, sprawiedliwość, odpowiedzialność,  poświęcenie dla dobra wspólnego, odwaga, dobro, solidarność.

4. Zaangażowanie dzieci, młodzieży, osób dorosłych (pochodzących z różnych lokalnych środowisk) do aktywnego udziału w świętowaniu Setnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości poprzez odszukanie rodzinnych pamiątek związanych z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości oraz budową państwowości polskiej w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego.

6. Kształtowanie i rozwijanie sprawności językowej zdolności humanistycznych,  umiejętności samodzielnego poszukiwania wiedzy i korzystania z różnorodnych źródeł informacji wśród dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kazimierza Wielkiego w Skawinie.

7. Inspirowanie dzieci i młodzieży do działań twórczych, poprzez rozbudzanie talentów pisarskich, plastycznych, muzycznych, aktorskich.

8. Stworzenie możliwości aktywnego udziału mieszkańców miasta i gminy Skawina w obchodach Narodowego Święta Niepodległości.

9. Wzbogacenie oferty kulturalnej dla lokalnej społeczności gminy Skawina.

10. Rozbudzenie pasji historycznej poprzez wykorzystanie alternatywnych i nieformalnych metod nauczania i pozyskiwania wiedzy historycznej (gra edukacyjna, rozmowa ze świadkiem historii w ramach „historii mówionej”).

3. Sposób, formy[1] i miejsce realizacji zadania Inauguracja projektu „Skrzydła Niepodległości”

Happening na Rynku w Skawinie z udziałem lokalnej władzy i społeczności, I-sza stacja, z której wyrusza Pociąg do Niepodległości.

Opracowanie i realizacja projektu edukacyjnego „Skrzydła Niepodległości”:

1.Wystawa plakatów w  szkole w formie banerów dotycząca realizacji projektu przygotowanej przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Skawinie.

2. Wykonanie  Pikselowego Dwójkowego Kalendarza Niepodległościowego – uczniowie w hołdzie  bohaterom Niepodległości.

3. Szkolny konkurs wiedzy historycznej na temat walk o niepodległość Polski i odbudowy państwa polskiego.

4. Przygotowanie i udział uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kazimierza Wielkiego w Skawinie w I Ogólnopolskim Turnieju historycznych gier edukacyjnych serii „Gwiaździstej Eskadry” w Dęblinie,

5. Jednodniowa wycieczka tematyczna „Szlakami niepodległości w Krakowie(ul. Oleandry i ul. Józefa Piłsudskiego-Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, Powstanie Legionów Polskich, miejsce wymarszu
 I Kampanii Kadrowej, tablice pamiątkowe, dalej Katedra Wawelska i krypta Józefa Piłsudskiego,  Rynek Główny – tablica upamiętniająca historyczną zmianę warty austriackiej na polską 31.10.1918, Plac Matejki – Pomnik Nieznanego Żołnierza, przejazd do Lasku Wolskiego i wyjście na Kopiec Józefa Piłsudskiego).

6. Szkolny konkurs recytatorski /twórczość patriotyczna/.

7. Pamiątkowa księga życzeń okazji 110-lecia odzyskania niepodległości Ojczyzny.

8. Wystawa „Stu polskich naukowców na stulecie odzyskania niepodległości”.

Podsumowanie projektu edukacyjnego „Skrzydła Niepodległości”

  Uroczysty finał projektu:

–  przedstawienie teatralne „Skrzydła Niepodległości”,
– koncert pieśni patriotycznych ( śpiewniki wykonane przez uczniów),

5. Zakładane rezultaty

1.Wzmocnienie świadomości historycznej wśród uczniów i pracowników Szkoły oraz społeczności lokalnej gminy Skawina.

2.Utrwalenie i wzmocnienie postawy patriotycznej wśród uczniów, pracowników szkoły oraz społeczności lokalnej.

3. Zaangażowanie do projektu jak największą liczbę uczestników.

4. Poszerzenie wiedzy historycznej wśród uczniów, pracowników Szkoły oraz społeczności lokalnej na temat walk o niepodległość Rzeczypospolitej i budowy państwowości polskiej (postacie, wydarzenia, osiągnięcia w polityce, gospodarce, sztuce, architekturze, techniczno-wojskowe itp.).

5. Przypomnienie i odnalezienie lokalnych postaci, wydarzeń, nawiązujących do omawianego okresu w projekcie.

6. Poprawa stanu wyposażenia szkoły w zakresie niezbędnych narzędzi do przygotowywania okolicznościowych wystaw.

7..  Poprawa stanu wyposażenia biblioteki szkolnej z zakresu historii Polski XX w.

8. Rozwijanie  zainteresowań młodych ludzi. Nauka historii poprzez poznawanie jej w miejscach, gdzie się tworzyła, gry edukacyjne, alternatywne metody dydaktyczne.

 

[1] Obowiązkowe formy: 1) wystawa pamiątek związanych z odzyskaniem i budową przez Polskę niepodległości przygotowanej przez uczniów oraz 2) wycieczka związana tematycznie z wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej.

Nieobowiązkowe działania np. koncerty, inscenizacje, rekonstrukcje historyczne, spotkania ze świadkami historii, gry terenowe, wieczornice lub imprezy sportowe.