VII Kampania społeczna No promil – No problem

 

 

no promilKampania społeczna No Promil – No Problem aktywizuje dzieci, młodzież i dorosłych do współpracy z samorządami lokalnymi w celu przeciwdziałania zachowaniom stanowiącym zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Działania podejmowane w projekcie nastawione
są na promowanie mody na podejmowanie interwencji wobec osób łamiących prawo – prowadząc pojazdy pod wpływem alkoholu.

My, uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej  Nr 2 w Skawinie także podejmujemy działania przeciwko pijanym kierowcom.

W naszej szkole przystępujemy do konkursu indywidualnego
i grupowego, którego celem jest popularyzowanie sposobów powstrzymania kierowców przed jazdą w stanie nietrzeźwym. Udział w konkursie polega na wykonaniu pracy literackiej, multimedialnej lub plastyczno-technicznej.

W czerwcu na wybranych zajęciach uczniowie przygotują breloczki do kluczy dla swoich rodziców, pod czujnym okiem nauczycieli wychowania fizycznego. Każdy uczeń stworzy własne hasło, skierowane do mamy lub taty.

23-go czerwca odbędzie się „Dzień No Promil No Problem”. Uczniowie wszystkich klas oraz nauczyciele będą proszeni o przyjście do szkoły w białej koszulce z logo „No Promil No Problem”.

Akcja nie kończy się z rokiem szkolnym, kolejne przedsięwzięcia planujemy także od września.

 ……………………………………………………………………………………….

 

NoPromilowa Deklaracja

I. Nie chcemy wprowadzać prohibicji !!!

II. Chcemy bezpieczniejszych dróg, po których chodzą nasze dzieci, po których jeździmy. 

III. Chcemy, aby wsiadający za kółko był trzeźwy, bo życie naszych (i Twoich) bliskich jest ważniejsze,  niż chwilowa przyjemność promilowego kierowcy.

bezpromilowo = bezproblemowo

Urszula Korczyńska