Szkoła z pasją pomagania

 

 

 

Tytuł projektu: „Szkoła z pasją pomagania”
Adresaci: wszyscy uczniowie klas I-VIII

 

Czas realizacji: od 1 października 2018 roku do 31 maja 2019 roku

Koordynatorzy: Beata Drążek i Elżbieta Stachura-Góra

Cele:

  1. Uwrażliwienie młodzieży na potrzeby osób nieuleczalnie chorych i wskazanie możliwości udzielania właściwej pomocy.
  2. Wzmacnianie edukacyjnej roli organizacji pożytku publicznego.
  3. Zbudowanie pozytywnego wizerunku wolontariusza, pokazanie korzyści i zmian zachodzących w wolontariuszach.
  4. Kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji.
  5. Wyzwalanie wrażliwości, aktywności, kreatywności wśród młodzieży.
  6. Wyrabianie umiejętności współpracy w grupie.
  7. Reagowanie na potrzeby ludzi dotkniętych nieuleczalną chorobą dziecka w rodzinie poprzez udział w akcjach organizowanych na ich rzecz.
  8. Zapoznanie uczniów z działalnością Alma Spei Hospicjum dla Dzieci 

Metody: metodą konkursu jest wykonanie zadań opisanych w regulaminie konkursu.

Harmonogram:

Nr

akcji

 

Akcje

 

Ocena i opis wykonania zadania

Termin realizacji zadania
1 Spotkania profilaktyczne z pedagogiem hospicjum Lekcje profilaktyczno- edukacyjne

1. „Mali ludzie – wielkie czyny” – lekcja profilaktyczno-edukacyjna pokazująca historię wolontariuszy hospicjum w bezpośrednim działaniu, na podstawie trzech różnych przypadków. Lekcja ta jest formą angażowania do wolontariatu hospicyjnego.

2. ”Z rurką przez życie” lekcja profilaktyczno–edukacyjna opowiadająca o opiece hospicyjnej nad chorymi dziećmi na podstawie historii  podopiecznej hospicjum – Mai. Lekcja opiera się na 20 minutowym filmie dokumentalnym, który jest punktem wyjścia do dyskusji z młodzieżą lub na bajce opowiadającej o Mai, która jest punktem wyjścia do rozmowy z młodszymi dziećmi

3. ”Pokonać siebie” – lekcja profilaktyczno-edukacyjna o pozytywnych stronach wolontariatu. Lekcja opiera się na 20 minutowym filmie dokumentalnym pokazującym historie naszych wolontariuszy.

 

październik 2018 do maj 2019

2 Kiermasz Bożonarodzeniowy Przygotowanie a następnie sprzedaż ozdób świątecznych na kiermaszu zorganizowanym przez uczniów na terenie szkole. Dochód z kiermaszu zostanie przekazany przez szkoły w formie darowizny dla Alma Spei Hospicjum dla Dzieci na zakup materiałów medycznych dla chorych Dzieci. Rozpoczęcie działań – październik 2018. do

20.12.2018 r.

4 „Na nartach po uśmiech” Zawody mające na celu szerzenie idei hospicyjnej na stoku narciarskim w Sieprawiu dla uczniów w wieku 6-18 lat. Każdy z uczestników zawodów otrzyma drobne upominki i medal oraz w jego imieniu przekażemy medal dla Podopiecznego hospicjum. Liczy się każdy zjazd uczestnika bez względu na poziom umiejętności narciarskich.  

Zima 2019

5 „Pieluszka na zajączka” Zbiórka pieluszek i materiałów higienicznych, którymi obdarujemy podopiecznych w okresie Świąt Wielkiej Nocy  

do 5.04.2018 r.

6 Pomoc socjalna dla konkretnej rodziny

 

Pomoc socjalna celowana dla konkretnej rodziny podopiecznego – tj. ubrania, żywność, itp. Ze względu na rodzaj pomocy konieczny przed przystąpieniem do realizacji działania kontakt z koordynatorem akcji z ramienia Alma Spei.  Czas trwania – termin ustalony indywidualnie w czasie trwania konkursu
7 Film Uczniowie biorący udział w konkursie nagrywają max 3 min film, w którym dokumentują swoje działania w ramach konkursu „Szkoła z pasją pomagania” do 31 maj 2019