VII EDYCJA GMINNEGO KONKURSU ŚWIETLICOWEGO

 pod hasłem:

 „Ozdoba na świąteczny stół” rozstrzygnięta!

 

 

W tegorocznym konkursie wzięło udział 15 szkół i placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Skawina. Przy ocenie prac Komisja Konkursowa brała pod uwagę następujące kryteria:

  • samodzielność wykonania poszczególnych elementów pracy,
  • pomysłowość i oryginalność,
  • estetykę wykonania,
  • stopień trudności

Komisja Konkursowa w składzie:

Przewodniczący: Małgorzata Tomala Dyr. Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, członkowie: Czesław Gąsiorowski – Dyr. Muzeum Regionalnego w Skawinie, Magdalena Kuczara wice -Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Skawinie oraz Anna Biały – nauczycielka plastyki SP2 w Skawinie przyznała następujące miejsca i wyróżnienia:

I miejsce: Zespół Placówek Oświatowych w Kopance

I miejsce: Szkoła Podstawowa w Pozowicach

II miejsce: ———

III miejsce: Szkoła Podstawowa  w Jaśkowicach

Wyróżnienia:

Specjalny Ośrodek Szkolno –  Wychowawczy w Skawinie
Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa w Woli Radziszowskiej
 Szkoła Podstawowa nr 2 w Skawinie

Gratulujemy zwycięzcom oraz dziękujemy wszystkim uczestnikom!

Serdecznie zapraszamy wszystkich opiekunów z jednym przedstawicielem grupy konkursowej na uroczyste rozdanie nagród i drobnych upominków, które odbędzie się 21 lutego 2019r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 2 w Skawinie.

 

Grażyna Sieprawska