KORONAWIRUS – AKTUALNOŚCI

 

19.10.2020
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 informuje, że w dniu 19.10.2020 został potwierdzony pozytywny wynik testu SARS-COV-2 u nauczyciela naszej szkoły. Niezwłocznie po uzyskaniu informacji o tym fakcie, zostały podjęte działania zgodnie z procedurą określoną przez MEN(została powiadomiona Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie oraz Organ Prowadzący). Nauczyciel, którego dotyczy w/w sytuacja przebywał od dłuższego czasu na zwolnieniu lekarskim. Wszystkie działania związane z dezynfekcją pomieszczeń szkoły podejmowane na bieżąco oraz dodatkowo służą zapewnieniu bezpiecznego pobytu uczniom i pracownikom szkoły. Na dzień dzisiejszy PSSE w Krakowie nie wskazała potrzeby zawieszenia zajęć i przejścia na nauczanie zdalne. 

Dziękując za współpracę Rodzicom, proszę Nauczycieli i uczniów o dalsze zdyscyplinowane przestrzeganie procedur związanych z higieną i przeciwdziałaniem COVID-19. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Skawinie Halina Buchowska 

 

 

16.10.2020r. Szanowni Rodzice!

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 informuje, że w związku ze stwierdzeniem pozytywnego wyniku testu SARS-COV-2 u dwóch nauczycieli szkoły, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o tym fakcie, zostały podjęte działania zgodnie z procedurą określoną przez MEN(została powiadomiona Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie oraz Organ Prowadzący).

Działania moje, jako Dyrektora Szkoły, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego wszystkim uczniom i pracownikom mają Państwa zrozumienie i wsparcie, i za to bardzo Państwu dziękuję.

Jednocześnie proszę Państwa o wytrwałość w dalszym stosowaniu się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przestrzegania wprowadzonych procedur w Szkole.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Skawinie Halina Buchowska

 

 

PROCEDURY NA CZAS PANDEMII COVID-19 I OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW czytaj ….