Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym

 

sowa 

Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” to projekt systemowy, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem tego projektu jest identyfikowanie uzdolnień uczniów i tworzenie odpowiednich warunków do ich rozwijania. W jego realizację zaangażowani są uczniowie, nauczyciele, ale też rodzice.

Dostosowujemy do potrzeb uczniów różnorodne formy zajęć, dlatego też w ofercie szkoły znajduje się szeroka gama zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia. Współpracujemy z instytucjami działającymi na rzecz ucznia zdolnego. Promujemy naszych utalentowanych wychowanków.

W ramach projektu stworzyliśmy szkolny system wspierania uczniów zdolnych, który koordynuje  zespół ds. rozpoznawania i wspierania uzdolnień uczniów.  Opracowaliśmy regulamin przyznawania tytułu  Prymusa Szkoły i tytułu Supertalent SP2 w Skawinie w pięciu kategoriach: humanistyczna, przyrodniczo-matematyczna, muzyczna, plastyczna, sportowa. W ciągu roku szkolnego wychowawcy klas monitorują rozwój ucznia zdolnego prowadząc karty obserwacji, natomiast dzieci i rodzice śledzą rozwój poprzez prowadzenie kart sukcesów. Na podstawie kart zespół ds. rozpoznawania i wspierania uzdolnień uczniów opracowuje wyniki i wyłania zwycięzców. Co roku podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego  wyróżnieni uczniowie otrzymują statuetki.

Opracowaliśmy program prazy z uczniem zdolnym, którego założenia będą realizowane od września 2015r.

Podane w programie przykłady działań nowatorskich zostały uznanie i wpisane do Rejestru Innowacji Pedagogicznych Kuratorium Oświaty w  Krakowie.

Więcej informacji na temat działań nowatorskich podjętych w ramach projektu można przeczytać na stornie internetowej naszej szkoły w zakładce Kuźnia Talentów.

 

 

Koordynator: Sabina Piechówka