REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU


PRYMUSA SZKOŁY 
rok szkolny 2014/2015

 

  1. Prymusem szkoły może zostać uczeń klas IV-VI, który w klasyfikacji rocznej otrzymał najwyższą średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wzorową ocenę z zachowania w klasyfikacji rocznej. W klasie VI pod uwagę brana będzie średnia ocen i ocena z zachowania w klasyfikacji rocznej, a nie końcowej.
    Tytuł przyznawany jest jednemu z uczniów raz w roku szkolnym.
  2. W przypadku, gdy kilku kandydatów uzyska tę samą ilość punktów o zwycięstwie decyduje liczba punktów zdobyta w konkursach przedmiotowych.
    Osiągnięcia kandydatów zostają ocenione według następującej skali punktów.

Konkursy szkolne

I miejsce -3p.
II miejsce – 2p.
III miejsce – 1p.

Konkursy gminne

I miejsce – 6p.
II miejsce – 5p.
III miejsce – 4p.

Konkursy powiatowe, rejonowe

I miejsce – 9p.
II miejsce- 8p.
III miejsce- 7p.

Konkurs wojewódzki, ogólnopolski, międzynarodowy

I miejsce – 12p.
II miejsce- 11p.
III miejsce- 10p.

 

  3. „Prymusa” wyłania zespół ds. rozpoznawania i wspierania uzdolnień uczniów po         wnikliwym przeanalizowaniu wszystkich osiągnięć.

  1. O tytule „Prymusa”  Dyrektor Szkoły informuje podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego wraz z wręczeniem laureatowi dyplomu, statuetki oraz nagrody książkowej. Rodzice ucznia otrzymują list gratulacyjny.

 

Zespól ds. rozpoznawania i wspierania uzdolnień uczniów
Sabina Piechówka
Marta Pasierb
 Jolanta Juraszczyk – Felczak
Elżbieta Michno
Danuta Kotula
Elżbieta Stachura – Góra
Urszula Korczyńska
Beata Drążek
Urszula Kasiarz
Dorota Janas