Wyniki rok szk. 2012/13

statuetka humanisty, matematyka, przyroda

 

 

Supertalent SP2 w Skawinie

 

 

 

 

 

W grupie wiekowej klas I-III tytuły otrzymali:

SUPERTALENT HUMANISTYCZNY Julia Klakla kl. 3e

SUPERTALENT MATEMATYCZNY Jakub Martyniak kl. 3b

SUPERTALENT PRZYRODNICZY –  Marcin Strugalski kl. 2a

SUPERTALENT SPORTOWY – Bartosz Stachyra kl. 3d

SUPERTALENT MUZYCZNY  Wiktoria Skowronek kl. 3b

SUPERTALENT PLASTYCZNY – Zuzanna Felczak kl. 2d

 

 

W grupie wiekowej klas IV-VI tytuły otrzymali:

SUPERTALENT HUMANISTYCZNY Kamil Józefczyk kl. 5c

SUPERTALENT MATEMATYCZNY Joanna Klimek kl. 6d

SUPERTALENT PRZYRODNICZY Weronika Sajduk kl. 5a

SUPERTALENT SPORTOWY Julia Łukasik kl. 6b

SUPERTALENT MUZYCZNY Piotr Janeczko kl. 6d

SUPERTALENT PLASTYCZNY Zuzanna Karczewska kl. 5c

 statuetka plastyka   statuetka mzuyka  statuetka sport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół ds. rozpoznawania i wspierania uzdolnień uczniów