Wyniki rok szk. 2013/14

statuetka humanisty, matematyka, przyroda

 

 

 

Supertalent SP2 w Skawinie

 

 

W grupie wiekowej klas I-III tytuły otrzymali:

SUPERTALENT HUMANISTYCZNYMarcin Strugalski kl. 3a 
SUPERTALENT MATEMATYCZNO PRZYRODNICZYMarcin Strugalski kl. 3a 
SUPERTALENT SPORTOWY– Miłosz Rapacz kl. 1a 
SUPERTALENT MUZYCZNY– Karolina Marzec kl. 2b 
SUPERTALENT PLASTYCZNY – Michał Maślanka kl. 1e 

 

W grupie wiekowej klas IV-VI tytuły otrzymali:

SUPERTALENT HUMANISTYCZNY – Julia Pagacz kl. 6c
SUPERTALENT MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY – Adam Sarnek kl. 6a 
SUPERTALENT SPORTOWY Sebastian Dudzik kl. 6c 
SUPERTALENT MUZYCZNY – Julia Krzywoń kl. 5b 
SUPERTALENT PLASTYCZNY – Kamil Józefczyk kl. 6c 

 

 

  statuetka plastyka   statuetka mzuyka

 

statuetka sport

 

Zespół ds. rozpoznawania i wspierania uzdolnień uczniów