Dżungla w Skawinie – na tropach bioróżnorodności

 

 

Adresat: uczniowie zajęć kreatywnych z biologii klasa 6

Czas realizacji : październik 2020 – czerwiec 2021

Koordynator: Bożena Socha

 

Cele: poznanie różnych gatunków organizmów żywych w najbliższej okolicy, nabycie umiejętności posługiwania się kluczem, atlasami, tablicami do rozpoznawania gatunków w terenie, opisywanie zaobserwowanych zjawisk, zbieranie okazów, kształtowanie  postawy pro środowiskowej

Metody: Badawcza w terenie, analiza danych

Harmonogram pracy:

IX – grzyby – zobacz …..

X – drzewa i krzewy

XI, XII  – ptaki zimowe

I, II – ślady i tropy

III – zwiastuny wiosny

IV – ptaki przylatujące

V  – rośliny zielne

VI  – opracowanie wyników,  przygotowanie wystawy