„Bezpieczni w sieci” – projekt profilaktyczno- informatyczny

 

 

Adresaci: klasy IV-VIII 

Czas realizacji: II 2021

Koordynatorzy: E. Puchała, D. Banach

 

Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. 

Niniejszy projekt ma tak przygotować ucznia by chronił swoją prywatność w sieci, komunikował się zgodnie z zasadami netykiety, wiedział, na czym polega zjawisko cyberprzemocy oraz rozumiał konsekwencje wynikające ze spotykania się z osobami poznanymi w sieci.

CELE PROJEKTU:

Zwiększenie bezpieczeństwa młodych internautów.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Odpowiedzialne korzystanie z nowoczesnych technologii.
 • Podniesienie jakości edukacji informatycznej.
 • Promocja pozytywnego wykorzystania Internetu.
 • Rozpoznawanie zagrożeń w sieci (problem uzależnień, cyberprzemoc, niebezpieczne treści i kontakty online) oraz sposobów reagowania na nie.
 • Promocja bezpieczeństwa online dzieci przez nauczycieli wszystkich przedmiotów.
 • Przygotowanie uczniów do świadomego, odpowiedzialnego i bezpiecznego funkcjonowania w wirtualnym świecie.
 • Wzmocnienie kompetencji cyfrowych w zakresie znajomości zasad bezpieczeństwa w Internecie uczniów, ich rodziców, opiekunów i nauczycieli.
 • Propagowanie tematyki cyberbezpieczeństwa oraz uświadomienie zagrożeń jakie mogą się pojawić podczas korzystania z Internetu

Metody:

 • słowna (pogadanka, opowiadanie, elementy dyskusji)
 • oglądowa (pokaz, ilustracje, film, prezentacja multimedialna)
 • działań praktycznych
 • zgłoszenie inicjatywy Dnia Bezpiecznego Internetu
 • 2 godzinne zajęcia edukacyjne (warsztatowe) nt. bezpieczeństwa w sieci
 • konkurs (grafika komputerowa, prace plastyczne) – plakat „Bezpieczeństwo w Internecie” lub zaprojektowanie „Logo Bezpiecznego Internetu”.
 • wystawa prac konkursowych
 • aktualizacja materiałów dotyczących zagrożenia w sieci dla RODZICÓW na stronie internetowej SP2.

Harmonogram:

data działania
 I 2021 Zgłoszenie inicjatywy Dnia Bezpiecznego Internetu.
 II 2021 zajęcia edukacyjne (warsztatowe) nt. bezpieczeństwa w sieci.
 III 2021 Konkurs (grafika komputerowa, prace plastyczne) –plakat „Bezpieczeństwo w Internecie” lub zaprojektowanie „Logo Bezpiecznego Internetu”.
III 2021
Wystawa prac konkursowych.
1-15 III 2021 Aktualizacja materiałów dotyczących zagrożenia w sieci dla RODZICÓW na stronie internetowej SP2.