KARTKI Z KALENDARZA

 

5 LISTOPADA

 

„Jaki był jęk, jaki płacz, jakie głośne narzekanie panów i szlachty, prałatów, kanoników, mężów kościelnych i ludu podczas złożenia zwłok jego, tego język ludzki niełatwo wypowiedzieć zdoła.”

                                                                                      (Janko z Czarnkowa , Kronika)

 

 

            Tak o pogrzebie ostatniego z rodu Piastów – króla Polski Kazimierza Wielkiego, założyciela naszego miasta, parafii i szkoły pisał kronikarz Janko z Czarnkowa. W tym roku upływa okrągła- 650 rocznica śmierci wielkiego króla, który zmarł (w skutek powikłań po wypadku na polowaniu) 5 listopada 1370 roku. Dziś próbujemy w tych kilku zdaniach wyrazić naszą wdzięczność i okazać mu naszą pamięć, choć parafrazując słowa kronikarza „…tego język ludzki niełatwo wypowiedzieć zdoła”. Cóż dodać, staramy się być godni naszego wielkiego Patrona i mamy nadzieję, że przynajmniej w większości przypadków to się nam udaje.  

 

19 LISTOPADA

 

19 listopada 1364 roku osobnym aktem (przywilejem) królewskim, Kazimierz Wielki powołuje do życia w założonym przez siebie mieście – Skawinie samodzielną parafię i szkołę (przypominam, że akt lokacyjny Skawiny nosi datę 22 maja 1364 roku). W przywileju tym, który przetrwał w oryginale do II połowy XVII w. Od tej pory nieprzerwanie szkoła towarzyszyła miastu, dzieląc z nim koleje losu, jednak nigdy, nawet w najtrudniejszych chwilach nie przerwała swojej działalności. Wielu z jej wychowanków chlubnie zapisało się na kartach historii nie tylko naszego miasta, ale też naszej ojczyzny, po dziś dzień możemy być z nich dumni.

 Dokładnie 566 lat później 19 listopada 1930 roku odebrano komisyjnie instalację gromochronną, umieszczoną na nowym budynku szkoły , do którego przeniesiono tę starą pokazimierzowską. Jest to budynek obecnej Szkoły Podstawowej nr2 (przedtem Szkoły Żeńskiej nr2) oraz LO umieszczonego po wojnie w części dawnej Szkoły Męskiej noszącej numer 1.  

 

Budynek w stanie surowym został postawiony w niespełna pół roku, prace rozpoczęto 17 czerwca 1930 roku. Zimą założono w szkole instalacje: elektryczną i CO, na wiosnę 1931 roku budynek odwoniono i skanalizowano. Pod koniec maja zaczęto roboty wykończeniowe, które trwały do grudnia.

 

 

16 GRUDNIA

         Na posiedzeniu Tymczasowego Zarządu Miasta przyjęto protokół z kolaudacji (komisyjne sprawdzenie wykonanych robót budowlanych) budynku i wyznaczono termin poświęcenia szkoły.

 

20 GRUDNIA

         Tego dnia, była to niedziela 1931 roku odbyło się uroczyste poświęcenie szkoły. Dzieci i młodzież szkolna zebrali się rano przed budynkiem i stąd pieszo udali się do kościoła na uroczystą mszę. Następnie wszyscy zebrani, poprzedzani przez orkiestrę Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży powrócili do szkoły. Tutaj, na drugim piętrze w sali gimnastycznej, Jego Eminencja ks. dr Stanisław Rospond w zastępstwie JE Księcia Metropolity Adama Sapiehy dokonał aktu poświęcenia szkoły. Były przemówienia i część artystyczna przygotowana przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli. Nowy budynek prócz 18 sal lekcyjnych mieścił jeszcze: salę rysunkową, salę do ćwiczeń przy nauce przyrody i salę do robót ręcznych. Wszystkie sale wyposażone zostały w niezbędne pomoce naukowe. Duży ogród umożliwiał uprawę roślin, a boisko prowadzenie lekcji wf przy dobrej pogodzie. W ten sposób wysiłek wszystkich, którzy przyczynili się do budowy nowej szkoły został uwieńczony sukcesem, a dzieło wielkiego króla trwało nadal, wbrew wszelkim koniunkturom ekonomicznym. Tym większa im chwała, że dokonali tego w czasie kiedy kraj pogrążony był w kryzysie. Dzięki ich uporowi i zaangażowaniu stanęła nowa, piękna szkoła, aby służyć wielu pokoleniom. To właśnie ten budynek, w którym już prawie 90 lat rozbrzmiewają głosy dzieci i młodzieży, zdobywających w nim podstawy wiedzy jest ich pomnikiem. Pomnikiem trwalszym „…niźli ten ze spiżu”. Twórcy i budowniczy naszej szkoły pozostali we wdzięcznej pamięci wielu pokoleń uczniów, oby stanowili wzór godny do naśladowania i dziś. Po doświadczeniach tego roku mamy nadzieję, że nic nie zakłóci godnego uczczenia 90- cio lecia naszej skawińskiej Alma Mater w grudniu 2021roku.    

 

 

                                                                                              Joanna Cholewa