Konkursy 2018/2019

 

 

Wyniki konkursu czytelniczego „Książka – mój przyjaciel”

W dniach 2.04 i 3.04. 2019r.  nauczyciele biblioteki szkolnej zorganizowali i przeprowadzili konkurs czytelniczy skierowany do uczniów klas II – VII. W zmaganiach ze znajomości podanych książek wzięło udział 38 uczniów.

Oto laureaci naszego konkursu:

wśród uczniów klas II – III

I m. – Amanda Dudek kl. 3b
II m. – Bartosz Kwaśniak kl. 2a

  Jakub Mucha kl. 2a
  Zuzanna Sroka kl. 2b 

III m.Alan Głód kl. 2a

wśród uczniów klas IV – V

I m.Iga Dreher kl. 4e
II m.Michał Stalmach kl.5b          
III m. Jagoda Stolarska kl. 5b

                   Mikołaj Warias kl.5d


 

Regulamin szkolnego konkursu czytelniczego
„Książka – mój przyjaciel”
(czytaj…)


 

Wyniki konkursu recytatorskiego „ZOO Jana Brzechwy”

W dniu 13 lutego 2019r. w bibliotece szkolnej odbył się konkurs recytatorski dla uczniów klas I-III pod hasłem „ZOO Jana Brzechwy”. Każdą klasę reprezentowało troje uczniów.

I miejsce zajęli:

Filip Leśniak – klasa 1a
Kacper Klimek – klasa 3a

II miejsce:

Katarzyna Pyzik – klasa 1b
Joanna Massalska – klasa 3a

III miejsce

Zuzanna Sroka – klasa 2b


 

Regulamin szkolnego konkursu recytatorskiego
 
„ZOO Jana Brzechwy” (czytaj …)

 


 

Wyniki konkursów organizowanych przez bibliotekę szkolną:

„Strofy dla mojej Ojczyzny” – konkurs recytatorski dla uczniów klas I-III
I m. – Zuzanna Sroka kl. 2b
II m. – Kinga Zięba kl. 3a
III m. – Bartosz Kwaśniak kl. 2a
III m. – Filip Leśniak kl. 1a

„Strofy dla mojej Ojczyzny” – konkurs recytatorski dla uczniów klas IV-VIII
I m. – Kamil Adamczyk kl. 7b
II m. – Beata Kołodziej kl. 8c
II m. – Krzysztof Trela kl. 8c
III m. – Julia Brózda kl. 4d

„Rodzinny Quiz Niepodległościowy”
Zwycięzcy:
Alan Głód kl. 2a
Dawid Ozga kl. 6c

 


 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
„Strofy dla mojej Ojczyzny” (czytaj …..)

 

 


 

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie wiedzy o historii Polski pod hasłem „Rodzinny Quiz Niepodległościowy”.
Test rozwiązujemy w domu, a w poszukiwania odpowiedzi na pytania konkursowe może włączyć się cała rodzina.
Rozwiązania prosimy zapisać na kartkach (podpisanych imieniem i nazwiskiem , z podaniem klasy) i dostarczyć do biblioteki szkolnej do dnia 15 listopada.
Spośród prawidłowych odpowiedzi wylosujemy dwie karty, a ich autorzy otrzymają nagrody książkowe.

 

„Rodzinny Quiz Niepodległościowy” kliknij