Chemia i życie na Ziemi oraz innych planetach

 

 

 

Adresaci: klasy VII-VIII (chemia, fizyka, geografia, biologia, przyroda)

Czas realizacji: rok szkolny 2020/2021 (IX-III)

Koordynatorzy: Elżbieta Łuszczyńska (chemia)  oraz nauczyciele fizyki, biologii, geografii i przyrody

 

Cele: 

– pogłębienie i utrwalenie wiedzy oraz promocja nauk przyrodniczych wśród uczniów;
– rozwijanie kompetencji kluczowych
– rozwijanie samodzielności, kreatywności i twórczego rozwiązywania problemów;
– doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, weryfikowania i jej    selekcjonowania

Metody:

– badawcza,
– analiza dostępnych źródeł
– modelowanie

Harmonogram:

data działania
X-XII

I etap

Zdobywanie wiedzy i weryfikacja informacji na temat:

a) składu pierwiastkowego planet oraz  najważniejszych związków chemicznych występujących w Układzie Słonecznym

b) właściwości tych substancji oraz możliwości wykorzystania ich jako potencjalnych surowców

c) budowy Układu Słonecznego (planety i ich księżyce) oraz charakterystyka planet

d) poszukiwanie życia na innych planetach oraz formy życia w ekstremalnych warunkach na Ziemi

I-III

II etap

Wykonanie modeli, plakatów, komiksów (ewentualnie prezentacji multimedialnych) przedstawiających zdobytą wiedzę i prezentacja projektu

 

 

 

 

                                                                                              Elżbieta Łuszczyńska