Ocena stanu czystości wód rzeki Skawinki

 

 

 

Adresaci: klasy VII (chemia-zajęcia kreatywne)

Czas realizacji: rok szkolny 2020/2021 (III-VI)

Koordynatorzy: nauczyciel chemii

 

 

Cele: 

Dokonanie analizy i oceny stanu czystości wody rzeki Skawinki na podstawie wybranych właściwości fizyko-chemicznych

– Doskonalenie umiejętności pracy laboratoryjnej i badania właściwości substancji

Pogłębienie wiedzy na temat lokalnych cieków wodnych i ich zanieczyszczeń

– Doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, selekcjonowania jej

 

Metody:

– badawcza,
– laboratoryjna
– analiza dostępnych źródeł

Harmonogram:

data działania
III 2021 Pobór wody z rzeki Skawinki  i analiza w terenie niektórych parametrów fizyko-chemicznych
III 2021 Analiza wody w pracowni chemicznej (pozostałe parametry)
IV 2021 Ocena wyników badań a klasy czystości wód- porównanie wyników
V 2021 Zbieranie (aktualnych) informacji lokalnych o rzece Skawince
V 2021 Przygotowanie prezentacji
VI 2021 Publiczna prezentacja projektu dla uczniów klas VII 

 

 

                                                                                              Elżbieta Łuszczyńska