„DBAJMY O NASZĄ PLANETĘ” – KONKURS EKOLOGICZNY 

 

11 maja 2022 r. w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Ekologiczny „Dbajmy o naszą planetę”. W konkursie wzięło udział 31 uczniów z klas trzecich, czwartych i piątych. Konkurs składał się z dwóch etapów: w pierwszym uczniowie rozwiązywali test dotyczący ochrony przyrody w Polsce, zanieczyszczenia środowiska, znajomości krajobrazów Polski. Uczniowie z szczególnych klas rozwiązywali zadania dostosowane do ich poziomu wiedzy.  

W drugim etapie dzieci musiały wykazać się znajomością zasad segregacji odpadów  i wrzucić przygotowane śmieci do odpowiednich pojemników. Najwięcej uczestników miało problemy z właściwym segregowaniem stłuczonego kubka fajansowego oraz zatłuszczonego papieru. Podczas wykonywania tego zadania zostali poinstruowani, jak prawidłowo segregować śmieci w domu. 

Konkurs jest finansowany w ramach „Projektu zintegrowanego LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska  w zdrowej atmosferze  – LIFE 14 IPE PL 021/LIFE IP MAŁOPOLSKA” 

  Wyniki: 

Klasy trzecie 

l.p.  Nazwisko i imię  Klasa   Punkty z testu  
(max 39) 
Punkty z segregacji (max 15)  Suma punktów  Miejsce  
1.  Maślanka Bartosz  3b  37  12  48 
2.  Prochownik Mateusz  3b  30  11  41  II 
3.  Banaś Bruno   3a  30  10  40  III 
4.  Czeremuga Maksymilian  3a  28  12  40  III 
5.  Manecki Stanisław  3b  30  10  40  III 
6.  Bezliudov Danil  3a  29  10  39  wyróżnienie 
7.  Kużma Alicja  3b  30  39  wyróżnienie 
8.  Stańdo Lena  3b  30  39  wyróżnienie 
9.  Marciniak Jakub  3b  32  37   
10.  Chodowiec Agnieszka  3b  27  36   
11.  Łachman Daria  3b  28  34   
12.  Schick Zuzanna  3b  22  31   
13.  Wołoch Mirosława  3a  26  30   

 

 

Klasy czwarte i piąte  

l.p.  Nazwisko i imię  Klasa   Punkty z testu  
(max 42) 
Punkty z segregacji (max 15)  Suma punktów  Miejsce  
1.  Kaleta Milena  5a  38  12  50 
2.  Sroka Zuzanna  5b  34  12  46  II 
3.  Polaszek Anna  5a  33  13  46  II 
4.  Kwaśniak Bartosz  5a  30  13  43  III 
5.  Rumian Oliwia  5b  28  11  39  wyróżnienie 
6.  Sebastian Gronuś  5a  28  10  38  wyróżnienie 
7.  Gawłowicz Olga  4a  28  10  38  wyróżnienie 
8.  Skowrońska Natalia  4a  25  34  wyróżnienie 
9.  Stasiak Zuzanna  4b  19  11  30   
10.  Reimann Martyna  5a  18  12  30   
11.  Pyzik Katarzyna  4b  17  12  29   
12.  Kisielewska Jagoda  4b  17  26   
13.  Kruszewski Sebastian  4b  17  25   
14.  Dybek Emilia  4a  16  23   
15.  Milarska Hanna  4b  10  12  22   
16.  Przeniosło Carmen  4b  13  21   
17.  Kozanecki Maciej  4b  12  17   
18.  Studnicki Bartosz  4b  –   

 

Barbara Zoła – Komenda 
Bożena Socha 
Dorota Janas