ŚLUBOWANIE KLAS I W KAZIMIERZOWSKIEJ „DWÓJCE”

 

            „Być pilnym, uczyć się wszystkiego, co mądre i piękne, szanować wszystkich, strzec honoru i dobrego imienia szkoły, swą nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom – ŚLUBUJĘ!!!

            13października 2022 roku słowa tego ślubowania powtórzyło kolejne pokolenie pierwszoklasistów – adeptów Kazimierzowskiej „Dwójki”, stawiających swe pierwsze kroki na nowej, szkolnej drodze życia. Rozpoczynając swoją przygodę ze szkołą nie wiedzą jeszcze kim będą i co chcą w życiu osiągnąć, ale wszyscy mają swoje nadzieje, marzenia może priorytety. Jedno jest pewne – wszystko przed nimi. Natomiast naszą rolą – rolą rodziców i szkoły jest, to, aby mogli te marzenia i nadzieje realizować. Musimy otworzyć przed nimi drzwi na świat, dać im taki start w nowe życie na jaki zasługują. To inwestycja w naszą wspólną przyszłość, długofalowa i trudna, ale w ostatecznym rozrachunku jakże opłacalna. Jesteśmy odpowiedzialni za to jakimi ludźmi staną się kiedyś. Kolejne pokolenie złożyło swój los w nasze ręce i wierzę, że staniemy na wysokości zadania. Historia pokazała, że w ciągu wieków szkoła założona przez Kazimierza Wielkiego, a także w ciągu ostatnich dziewięćdziesięciu lat nasza skawińska „Dwójka” spadkobierczyni i kontynuatorka tej kazimierzowskiej nie muszą się wstydzić, a wręcz mogą się szczycić swoimi wychowankami. Mając takie korzenie i taką tradycję jesteśmy zobowiązani do wychowania dobrych, uczciwych ludzi i obywateli, patriotów, dla których słowa złożonego ślubowania staną się drogowskazem w ich dalszym życiu. Ten rok jest bardzo ważny dla nas, kończymy realizację projektu „Historia Skawiny Dwójką pisana” związanego właśnie z Jubileuszem Dziewięćdziesięciolecia naszej najstarszej skawińskiej placówki oświatowej, której historia nierozerwalnie splata się z historią miasta. Wierzę, że nasze „pierwszaki” godnie pomogą nam realizować plany i zamierzenia na kolejne lata.

            Program przygotowany przez panie Dorotę Janas i Bożenę Wesoły bawił i wzruszał, rodzicom łezka kręciła się w oku, gdy oglądali swoje pociechy, a naprawdę było na co popatrzeć. Uroczystego pasowania dokonała pani dyrektor  mgr Halina Buchowska, która wcześniej podkreśliła rolę rodziców  i wagę ich współpracy ze szkołą. Wszystko odbywało się w godnej oprawie muzycznej, którą zapewnił pan Robert Budzyń. Całość prowadziła nowa przewodnicząca szkoły Anna Pyzik, a obecność pocztu sztandarowego i sztandaru, przy którym ślubowali uczniowie była ukoronowaniem imprezy. Za przygotowanie tych ostatnich odpowiedzialna była pani Beata Drążek. Dekoracja jak zwykle była dziełem pań Doroty Banach i Anny Biały, a ekipą porządkową dowodzili panowie Tomasz Zdunek i Artur Wątor. Ponieważ uroczystość miała miejsce przeddzień Święta Edukacji Narodowej na ręce pani dyrektor najlepsze życzenia i podziękowania dla nauczycieli złożył Przewodniczący Rady Rodziców pan Paweł Leśniak.

 Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania jednego z najważniejszych dni w szkolnym życiu pierwszoklasistów bardzo serdecznie dziękujemy. A bohaterom dnia życzymy, wszystkiego najlepszego, aby godnie realizowali to, do czego zobowiązali się, składając ślubowanie.      

 

Joanna Cholewa