„SZKOŁA PAMIĘTA”

                                                       

            Pod koniec października nasza Kazimierzowska „Dwójka” włączyła się do ogólnopolskiej akcji „SZKOŁA PAMIĘTA”, mającej na celu przypomnienie i upamiętnienie postaci i wydarzeń z kraju i regionu. Akcję zainaugurowaliśmy wieczornicą patriotyczną, w której wzięli udział nasi uczniowie, zarówno starszych, jak i młodszych klas. Na program składały się pieśni i piosenki patriotyczne, z różnych okresów historii naszego kraju, połączone słowem wiązanym. Do śpiewu gremialnie włączyli się wszyscy uczestniczący w wieczornicy, całości dopełniała okolicznościowa dekoracja. Nastrój był podniosły, ale dzięki wspólnemu śpiewowi swojski. Wieczornica oddawała ducha minionych wydarzeń i związanych z nimi postaci, o których nie wolno nam zapomnieć. 

Kolejnym elementem tej akcji były wycieczki historyczne po naszym mieście, zakończone zapaleniem symbolicznych zniczy na grobach ludzi zasłużonych dla naszego regionu. Podczas tych wycieczek uczniowie poznawali miejsca i wydarzenia ważne dla naszego miasta. Dowiadywali się różnych ciekawych rzeczy, dzięki którym związani z nimi ludzie stali się bliżsi, bardziej znani. Zapaliliśmy znicze m.in. na Grobie Nieznanego Żołnierza, Grobie Katyńskim, upamiętniającym pomordowanych żołnierzy na terenie byłego Związku Radzieckiego, pod tablicami poległych w walce z okupantem członków skawińskiego ruchu oporu i innych. Większość klas w naszej szkole, jak co roku uczestniczyła w wyjściach na cmentarz, zakończonych zapaleniem zniczy.

Do akcji włączył się również Samorząd Uczniowski, który zorganizował zbiórkę zniczy i również zapalił je na grobach bohaterów i tych, o których już nikt nie pamięta.

Także w ramach akcji zorganizowane zostało spotkanie z mgr Czesławem Gąsiorowskim Dyrektorem Skawińskiego Muzeum Regionalnego. Ubrany w strój członka Skawińskiego Towarzystwa „Sokół” dyrektor czytał fragmenty „Monografii Szkoły Podstawowej Nr2 w Skawinie”, barwnie opowiadał o wydarzeniach i  postaciach historycznych związanych z naszym miastem. Przytaczał przykłady ich patriotyzmu i poświęcenia. Uczniowie uczestniczący w tym spotkaniu słuchali z wielkim zainteresowaniem i zadawali wiele pytań. Spotkanie było bardzo udane i z pewnością za zgodą Dyrektora dojdzie do następnych prelekcji.

 Wprawdzie akcja „SZKOŁA PAMIĘTA” została oficjalnie zakończona przeddzień Święta Zmarłych, to jednak w naszej szkole jej ukoronowaniem będzie udział uczniów w „Zaduszkach” z Muzeum Regionalnym. Zaduszki będą klamrą spinającą nasze działania
w spójną całość.