KLASOWY KONKURS RECYTACJI PROZY W 3A 

 

W czwartek, 10 czerwca 2021 r. w klasie 3A odbył się Konkurs Recytacji Prozy. Olga Gawłowicz, Eryk Klimczyk, Igor Łukasiewicz, Dominik Marek, Anna Młynarczyk i Helena Mrożek – to uczestnicy konkursu, którzy zaprezentowali własną interpretację wybranych przez siebie utworów literatury dziecięcej. Ich zmagania literackie oceniało JURY w składzie: pani Iwona Sajdak – nauczyciel języka polskiego i pani Luiza Mróz – bibliotekarka. Widownia – koleżanki i koledzy oraz wychowawczyni gromkimi brawami nagradzali występy „bohaterów dnia”.  

Panie oceniające zwróciły szczególną uwagę na trudną sztukę recytacji prozy, dlatego uczniowie biorący udział w konkursie zasłużyli na słowa uznania. Każdy otrzymał Dyplom z podziękowaniami, słodki upominek, ale… I miejsce przypadło Oldze Gawłowicz, II – Helence Mrożek, a III Ani Młynarczyk. GRATULACJE! 

 

Wychowawca, Violetta Kaszuba