KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W SP2 W SKAWINIE

 

Rzeczywistość w jakiej znalazła się polska szkoła stawia przed Dyrektorem, nauczycielami, uczniami oraz rodzicami nowe wyzwania. Ale… dla nauczycieli, uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 nie ma rzeczy niemożliwych. Nie poddajemy się, pracujemy, uczymy, a także wspieramy innych, uczestnicząc w licznych akcjach społecznych.

Kształcenie na odległość w Szkole Podstawowej nr 2 w Skawinie realizowane jest od momentu zawieszenia zajęć tradycyjnych, tj. od dnia 16 marca 2020 r. Nauczyciele łączą się z wszystkimi uczniami klas 1-8 zdalnie, za pomocą dostępnych platform edukacyjnych, które dają możliwości dwustronnej komunikacji. Posiadają takie opcje jak: udostępnianie tablicy, prezentacja multibooka i przygotowanych przez nauczyciela pomocy oraz wspólne oglądanie filmów edukacyjnych.

Zweryfikowane zostały dotychczasowe formy pracy z uczniem. Dostosowano je do możliwości nauczania zdalnego. Zadbano przy tym o realizację Podstawy Programowej w warunkach kształcenia na odległość. Różnorodne zadania, metody, a także czas trwania zajęć uwzględniają indywidualne możliwości uczniów. Nasi wychowankowie szybko odnaleźli się w nowej sytuacji, pracują sumiennie wykorzystując przy tym najnowsze technologie. Na pochwałę zasługuje postawa wszystkich uczniów, a szczególnie z klas 1-3, którzy z ogromnym zaangażowaniem uczestniczą w tych „innych” zajęciach.

Braku bezpośredniego kontaktu nie jesteśmy w stanie zrekompensować w żaden sposób, niemniej jednak stworzone klasowe grupy wirtualne stają się namiastką wcześniejszej rzeczywistości.

Dziękujemy rodzicom za troskę i współpracę. Staramy się, aby nauka zdalna nie absorbowała ich w nadmierny sposób. Liczymy na to, że w niedalekiej przyszłości wszyscy w dobrym zdrowiu spotkamy się w naszej szkole.

 

 

Jolanta Juraszczyk-Felczak, Violetta Kaszuba