Międzynarodowy sukces Julii !

27 kwietnia 2021 r. Komisja Konkursowa oceniająca prace w międzynarodowym konkursie plastyczno-historycznym „Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie” przyznała Julii Sikorskiej, uczennicy klasy 8D, tytuł laureata za pracę pt. „Dziuniek”. Warto zaznaczyć, że dla Julki jest to już czwarty z kolei konkursowy tytuł, w którym bierze udział nieprzerwanie od roku szkolnego 2017/2018. Tym razem głównym bohaterem komiksu jest lwowski batiar Dziuniek, który wraz z swoimi przyjaciółmi w 1918 r. broni swego miasta w wojnie z Ukraińcami, by latem 1920 r. stanąć pod Zadwórzem naprzeciw bolszewickiej nawale. Losy tytułowego Dziuńka zostały zainspirowane niesamowitymi losami Władysława Targalskiego, lwowiaka który jako młodzieniec walczył w wojnie polsko-ukraińskiej i przeciwko bolszewikom w bitwie pod Zadwórzem. Jako jeden z nielicznych uszedł z życiem z pola bitwy.
                Ogromne gratulacje dla Julki za kolejny wspaniały sukces.
Opiekunem merytorycznym pracy był Piotr Kazana, nauczyciel historii w naszej szkole, opiekujący się historycznym kołem zainteresowań. 
Jej całość można zobaczyć na poniższych fotografiach. 

Szerzej o jego losach Władysława Targalskiego przeczytacie tutaj:  http://zyciebytomskie.pl/index.php/ZB/panteon/wadysaw-targalski-lwowskie-orl-i-lski-powstaniec

Link do oficjalnych wyników konkursu: https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/konkursy-i-projekty/epizody-z-historii-najn/142967,Wyniki-miedzynarodowej-edycji-konkursu-Epizody-z-najnowszej-historii-Polski-w-ko.html