oGRAJmatmę – Laboratoria Przyszłości z Minecraft

Piątoklasiści na ostatnich zajęciach koła matematycznego zajmowali się zadaniem “Matematyka na targu, czyli warzywno‑owocowe wyzwania” w ramach projektu „oGRAJmatmę – Laboratoria Przyszłości z Minecraft”. Uczniowie musieli obliczyć koszty produktów, zamienić jednostki masy, posługiwać się pojęciami: brutto, netto, tara, wykorzystać wiedzę o symetrii, graficznie przedstawić podane informacje. Wniosek z zajęć: matematyka nie musi być nudna :).