Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – sprawozdanie

     W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” biblioteka szkolna otrzymała środki finansowe na zakup książek oraz doposażenie biblioteki. Księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 374 woluminy oraz 10 audiobooków o wartości 9000 zł natomiast 6000 zł przeznaczone zostało na doposażenie biblioteki w tym zakup komputera do obsługi czytelników.

    W oparciu o rozmowy przeprowadzone z rodzicami uczniów oraz nauczycielami dokonaliśmy wyboru książek do zakupu. Cenną wskazówką były propozycje zakupowe uczniów zgodne z ich zainteresowaniami, przekazywane podczas rozmów i porad czytelniczych w bibliotece szkolnej. Dzięki otrzymanym środkom finansowym biblioteka wzbogaciła się o  nowości wydawnicze. Zakupiono także audiobooki uwzględniające potrzeby uczniów z trudnościami w nauce czytania oraz obcokrajowców.

     Zakup książek to nie jedyna zaleta realizacji projektu. Jako szkoła otrzymująca dofinansowanie zostaliśmy zobligowani do realizacji działań promujących czytelnictwo. Zorganizowano pasowanie na czytelników uczniów klas pierwszych – mali czytelnicy poznali też zasady korzystania z biblioteki i udostępniania zbiorów. Odbyły się obchody „Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek” dla uczniów klas 1- 3. 

 

     W świetlicy szkolnej prowadzone były zajęcia czytelnicze z elementami bajkoterapii oraz cykliczne zajęcia: „Czytanie na dywanie”, „Spotkania z ciekawą książką”, „Starsi czytają młodszym”, „Baśnie, bajki, bajeczki”.

     W bibliotece szkolnej odbyły się konkursy: recytatorski dla uczniów klas I-VII „Wiersz na dobry humor” -humor w poezji polskiej, konkurs dla klas VII – VIII ze znajomości związków frazeologicznych występujących w literaturze,  czytelniczy  dla klas 3 – 5 – „I Ty możesz zostać detektywem,  czyli zagadki detektywistyczne Lassego i Mai” – uczniowie oprócz znajomości treści książek wykazywali się spostrzegawczością oraz wrażliwością zmysłu dotyku, smaku i węchu.

     Realizowane są projekty edukacyjne we wszystkich oddziałach w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej.

W klasach pierwszych „Chodź opowiem Ci bajeczkę” – cykliczne zajęcia czytelnicze połączone z muzykowaniem, grą na bum bum rurkach, twórczością plastyczną, scenkami dramowymi inspirowanymi literaturą pod hasłem: „Bezpieczny wypoczynek”,  „Drogi do niepodległości”, „Świąteczna bajeczka”.

W klasach drugich i trzecich „Odkryj magię czytania” – uczniowie czytali w domu dowolne baśnie, rodzice potwierdzali ilość i czas czytania dziecka w przygotowanych „książeczkach czytania”, poznali życiorysy baśniopisarzy i ich twórczość, wspólnie czytali na lekcjach mniej znane baśnie.

W klasach czwartych „Z legendą przez Polskę” – uczniowie czytali legendy na godzinach wychowawczych i wykonywali do nich prace plastyczne.

W klasach piątych i szóstych „Kasdepke dla małych i dużych” – uczniowie czytali fragmenty książek młodszym kolegom w świetlicy szkolnej, poznali życiorys i twórczość pisarza – prezentacja multimedialna, czytali fragmenty wybranych pozycji z twórczości pisarza, słuchali audiobooków, prezentowali w klasie krótkie recenzje wybranych pozycji pod hasłem „Warto przeczytać…”.

W klasach siódmych i ósmych  „Fantastyczni pisarze” – prezentacja „Stwory fantastyczne”, uczniowie tworzą prezentacje klasową o bohaterach fantastycznych w literaturze na podstawie przeczytanych książek, organizowane są klasowe pokazy cosplay inspirowane bohaterami książek i ich adaptacji filmowych.

    W ramach  współpracy z lokalnymi instytucjami uczniowie brali udział w imprezie plenerowej „Czytanie na skawińskich błoniach”, w zajęciach edukacyjnych organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną ujętych w kilka motywów tematycznych), w akcji czytelniczej pod hasłem „Jak nie czytam, jak czytam” zorganizowanej przez bibliotekę Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie.

    Ponadto podczas zebrania z rodzicami odczytano list do rodziców o wpływie czytelnictwa na rozwój dzieci i młodzieży. List trafił do rodziców również za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa stała się doskonałym sposobem na wzbogacenie i uatrakcyjnienie księgozbioru. Ułatwiła promocję czytelnictwa i biblioteki szkolnej oraz  uczyniła ją bardziej atrakcyjnym miejscem.