„Uczymy się ratować” 

 

W dniu 9 marca uczniowie klas 8 wzięli udział w praktycznych zajęciach z zakresu pierwszej pomocy. 

W ramach współpracy z CKiS w Skawinie, do wspólnej nauki ratowania ludzkiego życia zaproszono Ratownika WOPR, Pana Rafała Srokę. 

Doświadczony w swojej wieloletniej pracy, niosący pomoc potrzebującym Pan Ratownik przypomniał o zasadach udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. W czasie prezentacji omówiono kolejność wykonywanych czynności w przypadku stwierdzenia, że ktoś potrzebuje naszej pomocy. Wszyscy uczniowie na fantomach przećwiczyli umiejętność wykonywania resuscytacji krążeniowo – oddechowej, także z użyciem szkoleniowego automatycznego defibrylatora zewnętrznego- AED. 

 Uczniowie  zmierzyli się z tak ważnymi zagadnieniami i mieli możliwość kształtowania i utrwalania właściwych nawyków. Poprzez praktyczne zajęcia, pierwsza pomoc stanie się dla nich czymś naturalnym.  

 

Beata Zwada