WRZESIEŃ W ŚWIETLICY.

W pierwszym miesiącu Nowego Roku Szkolnego 2019/2020 podczas zajęć świetlicowych wspominaliśmy swoje wakacyjne podróże. Przywołaliśmy wspomnienia z różnych zakątków zarówno w Polsce, jak też za jej granicami. Dzieci spędzały wakacje wraz z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi w górach, nad morzem czy jeziorem. Wszyscy podziwiali piękne krajobrazy, zwiedzali ciekawe miejsca, korzystając z uroków tegorocznego lata. Ze swoich wypraw przywieźli wakacyjne wspomnienia w postaci pamiątek, zdjęć, filmów. Po wymianie doświadczeń przyszedł czas na utrwalenie tych wspaniałych i niezapomnianych przeżyć. Uczniowie wykonali prace plastyczne przedstawiające „Wakacyjne przygody”.

We wrześniu do naszej świetlicowej gromadki dołączyły dzieci z klas pierwszych, dla których wszystko było nowe i nieznane. Dlatego w pierwszych tygodniach otoczono je szczególną uwagą. Nasze działania skierowane były na pomoc w zaadaptowaniu się w grupie świetlicowej. Podczas zajęć dzieci tworzyły obrazkowy regulamin dotyczący zasad zachowania w świetlicy oraz poznały zasady jej funkcjonowania. Organizowano zabawy integracyjne sprzyjające wzajemnemu poznaniu się, zaprezentowano różne formy spędzania czasu w świetlicy.

 

20 września 2019 roku nasza szkoła uczestniczyła w akcji „Sprzątania Świata” oczywiście wzięły w niej też udział dzieci przebywające w świetlicy. Przeprowadzone zostały zajęcia wprowadzające w tematykę zagrożeń, z którymi boryka się nasza planeta. Uczniowie wykonali plakaty nawiązujące do problemów, których przysparza człowiek swoim nierozważnym działaniem, rozwiązywali krzyżówki i rebusy. Efekty tej pracy można oglądać w świetlicy. Bawiąc się poznawaliśmy zagrożenia i wspólnie szukaliśmy sposobów ich rozwiązania. Nauczyliśmy się, że to człowiek najbardziej szkodzi naszej planecie i tylko on może to naprawić. Tylko my odpowiadamy za Ziemię, ona jest naszym dziedzictwem, które musimy zostawić następnym pokoleniom. Musimy o to dbać wszyscy w miarę naszych możliwości. Nauczyliśmy się też piosenki „Ziemia, zielona planeta”, która właściwie podsumowała wszystkie nasze działania.