ANIOŁY STRÓŻE

W październiku jest wspomnienie Aniołów Stróżów , a że grupa misyjna to dzieci z misją więc odpowiedzieliśmy na anielskie posłanie i byliśmy w Urzędzie Gminy zanieść anielskich pomocników. Sami robiliśmy aniołki i wręczyliśmy je urzędnikom w Gminie. Pan Burmistrz i wiceburmistrz oraz inni pracownicy przyjęli nas bardzo serdecznie i obdarzyli słodyczami. Dużo było radości, otrzymaliśmy zaproszenie na następną wizytę.

Siostra Bogusława Stanisz