Ogród deszczowy

Kolejny rok szkolny w Skawińskiej Dwójce oznacza nowe inicjatywy, w które chętnie angażują się nasi uczniowie. Jednym z nich jest projekt „Szkoły w Skawinie chwytają wodę!”, organizowany przez Fundację Sendzimira we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Skawinie. Polega on na stworzeniu w pobliżu szkoły ogrodu deszczowego, który pozwoli na oczyszczanie przepływającej wody i poprawę mikroklimatu przyszkolnego terenu. Dzięki temu przedsięwzięciu nasi uczniowie mogą w realny sposób przyczynić się do polepszenia kondycji środowiska oraz nauczyć się racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych.

Pierwszym krokiem do realizacji tych celów stały się warsztaty, zorganizowane 2 października w naszej szkole. Podczas zajęć uczniowie poznali rolę roślin w oczyszczaniu wody deszczowej. Dzięki ich działaniom poprawi się nie tylko system gospodarowania wodą. Otoczenie szkoły zyska liczne walory estetyczne, a zieleń ogródka deszczowego ucieszy oczy każdego, kto zawita do Skawińskiej Dwójki. Jednak najważniejszą korzyścią będzie z pewnością rozwój uczestników projektu. Świadomość zmian klimatu, samodzielna praca, kreatywność, poczucie odpowiedzialności za środowisko i gotowość do działania na rzecz otaczającego nas świata to umiejętności niezbędne do tego, aby nasi uczniowie stali się świadomymi i aktywnymi członkami społeczeństwa obywatelskiego.

Opiekunem uczestników i koordynatorem projektu w naszej szkole jest pani Barbara Zoła -Komenda, której serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w tworzenie ogrodu deszczowego.