„CHODŹ OPOWIEM CI O POLSCE”

 

Dnia 9.11.2018 r. wszyscy uczniowie klas I-III uczestniczyli w wyjątkowej lekcji historii pod hasłem „Chodź opowiem Ci o Polsce”. Najmłodsi dwójkowicze obejrzeli prezentację multimedialną przybliżającą najważniejsze informacje o czasach zaborów naszych ziem ojczystych przez państwa sąsiedzkie. Postać Tadeusza Kościuszki i kosynierów, którzy jako pierwsi stanęli przeciwko zaborcom, gdzie w bitwie pod Racławicami pokonali Rosjan, choć ostatecznie ponieśli klęskę. Kolejnym etapem walk narodowowyzwoleńczych były powstania listopadowe i styczniowe, które także skończyły się niepowodzeniem, a wielu Polaków trafiło do więzień lub zostali zesłani na Syberię. W tym okresie niewoli Polacy szukali pomocy u wodza Francji Napoleona Bonapartego, który zgodził się na utworzenie Legionów Polskich we Włoszech. Właśnie tam generał Józef Wybicki napisał słowa „Mazurka Dąbrowskiego”. Pieśń ta dawała nadzieję na zwycięstwo, a później stała się naszym hymnem narodowym. By podkreślić jego wartość i rangę dla młodego pokolenia, został on uroczyście, z szacunkiem i należytymi honorami odśpiewany przez uczniów.

W dalszej części zajęć dwójkowicze poznali również naszych wieszczy narodowych: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Cypriana Kamila Norwida, którzy tworzyli w okresie zaborów najwspanialsze dzieła literatury polskiej. Dzieci wysłuchały recytacji wiersza „Moja Piosnka” zaczynającego się od słów „Do kraju tego..” i nagrania „Etiudy rewolucyjnej” Fryderyka Chopina, które wyrażały tęsknotę za krajem ojczystym. Z wielkim wzruszeniem uczniowie przyjęli informacje o tym, jak polskie dzieci były srodze karane za używanie języka polskiego w szkołach zaborców i jak były poddawane nieustannej germanizacji i rusyfikacji. Dzieci wspólnie wyrecytowały wiersz W. Bełzy „Kto Ty jesteś? Polak mały…”, który powstał ponad 100 lat temu. Aż przyszedł czas I wojny światowej, gdzie znowu walczyli Polacy, a po jej zakończeniu Polacy odzyskali niepodległość właśnie 11 listopada 1918 roku. Na czele naszego państwa stanął wówczas Józef Piłsudski. Sejm postanowił, że godłem Polski będzie znowu Orzeł Biały w koronie, a barwami narodowymi: biel i czerwień, zaś 11 listopada dniem naszego święta narodowego. W związku z przypadającą w tym roku wyjątkową 100 rocznicą odzyskania niepodległości naszej ojczyzny, na zakończenie zajęć każdy uczeń wykonał wg instrukcji własną biało- czerwoną chorągiewkę jako pamiątkę tego uroczystego spotkania.

 

KOORDYNATORZY:
Jolanta Felczak i Anna Wiewióra