Gang Słodziaków

 

W styczniu została zakończona realizacja projektu edukacyjnego „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”. Adresatami projektu byli uczniowie klas 1-3. Ze względu na duże zainteresowanie zaproponowanymi zadaniami, termin projektu został wydłużony. Uczniowie niektórych klas nadal chętnie realizują zadanie polegające na codziennym głośnym czytaniu wybranej książki lub zadanej lektury.  W ramach projektu duża część uczniów wzięła udział w ogólnopolskim konkursie.  Uczniowie klas drugich wykonali komiksy o przygodach Słodziaków, a uczniowie klasy trzeciej napisali krótką historięo dalszych losach tych bohaterów. Na zakończenie projektu odbyło się uroczyste spotkanie i wręczenie nagród dla losowo wytypowanych autorów prac konkursowych. W spotkaniu uczestniczyła pani wicedyrektor Magdalena Kuczara oraz pani bibliotekarka Katarzyna Więckowska. Wylosowani uczniowie otrzymali maskotki Słodziaków.

Dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy pomagali w realizacji zadań projektu.

                                      Koordynator projektu- Danuta Kotula