Podsumowanie akcji czytelniczej „Moje wieczory z książką”

 

W akcji czytelniczej wzięło udział 29 uczniów klas I-III:

  • w klasach I – 2 uczniów
  • w klasach II – 19 uczniów
  • w klasach III – 8 uczniów

W każdej klasie, która brała udział, przyznano nagrodę dla ucznia z najwyższym wynikiem.
Oto lista zwycięzców:

Magdalena Konopka kl.1a
Zuzanna Mikrut kl.2a
Bartłomiej Nowak kl. 2b
Danyl Bezludov kl. 3a
Bartosz Maślanka kl.3b

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy, a zwycięzcom przekazujemy gratulacje i wyrazy uznania! Zachęcamy do kontynuowania „spotkań z książką”
i doskonalenia umiejętności czytania.

Nauczyciele biblioteki szkolnej