SERCEM Z UKRAINĄ 

 

Obecna trudna sytuacja w Ukrainie spowodowała nasilone migracje ludności do naszej Ojczyzny. Również w naszej Dwójce pojawiło się grono dzieci przybyłych z tego kraju. Aby pomóc w szybszej adaptacji „Małych uchodźców” nauczyciele świetlicy podjęli szereg działań opiekuńczo-wychowawczych. Zorganizowaliśmy „Tydzień polsko-ukraiński”, podczas którego uczniowie poznawali się, uczyli  wzajemnych relacji, języka polskiego  i ukraińskiego oraz zawierali nowe znajomości i przyjaźnie. 

16 marca bieżącego roku miały miejsce zajęcia świetlicowe pt.: „Jesteśmy solidarni  z uczniami z Ukrainy”. Na tych zajęciach dzieci poznawały i porównywały symbole narodowe Polski i Ukrainy.  Dzieci z Ukrainy opowiadały o swoim kraju, dzieci z Polski  o swoim. Sprawdzali położenie krajów na mapie.  W drugiej części czytaliśmy wspólnie bajkę terapeutyczną „Bohaterowie też płaczą” trochę w języku polskim i trochę  w ukraińskim”. Bajce o myszkach towarzyszyło wiele wzruszeń. Na zakończenie wszyscy dostali „słodkie co-nieco”.  

To wspólne spotkanie  było pełne wzruszających emocji i udowodniło, że pomimo różnic kulturowych oraz barier językowych wszyscy jesteśmy tacy sami i pragniemy żyć w pokoju. 

 

                                                                                                          Nauczyciele świetlicy