„Historia szkoły czterech pokoleń”

 

Pod tym tytułem odbywały się spotkania uczniów klas młodszych z panem Marianem Strzebońskiem, uczniem skawińskiej dwójki, malarzem i przyjacielem Skawiny- reprezentującym Towarzystwo Przyjaciół Skawiny. W ramach obchodów 90-lecia naszej szkoły, dzieci poznały historię szkoły od jej powstania w 1932 roku aż po dzień dzisiejszy. W czasie zajęć tworzyły katalog oprowadzający po wystawie obrazów w galerii, którą wspólnie stworzyli.