„Przerwany marsz…” w „Kazimierzowskiej Dwójce”

 

2 września 2019 spotkaliśmy się wszyscy na hali sportowej, by zainaugurować nowy rok szkolny.

W tym roku uczyniliśmy to  bardziej podniośle, ponieważ nasza szkoła przystąpiła do akcji „Przerwany marsz…”, który miał na celu upamiętnienie osiemdziesiątej rocznicy wybuchu II wojny światowej. Akcja polegała na symbolicznym dokończeniu przerwanego przez wybuch wojny, marszu ówczesnej młodzieży do szkoły. Była także wyrazem hołdu składanego przez współczesną młodzież i dzieci tym, którym wojna odebrała dzieciństwo i możliwość nauki, jednocześnie jest też wyrazem wdzięczności za wszystko, co „Pokolenie dzieci wojny” zrobiło dla naszej ojczyzny.

Dyrektor szkoły p. Halina Buchowska w swoim wystąpieniu podkreślała, jak ważna jest pamięć nie tylko o wydarzeniach, ale zwłaszcza o ich uczestnikach. Przytoczyła zebranym słowa „Lidki”, uczestniczki powstania, dziś przeszło 90 – cio letniej kobiety, która w momencie wybuchu wojny miała 14 lat. Dziewczyna prosiła wtedy, by pamiętać o tych, którzy już odeszli na „wieczną wachtę”. Te piękne słowa, zawierające prostą prośbę głęboko zapadły nam w serca. Obiecujemy – będziemy pamiętać. To zobowiązanie niech będzie wyrazem naszego szacunku dla tego tragicznego pokolenia, okradzionego przez wojnę. Po przemówieniu odczytany został apel oraz wysłuchaliśmy Hymnu Polskich Dzieci Wojny, obejrzeliśmy także krótką część artystyczną, nawiązującą do wydarzeń sprzed lat. Jesteśmy dumni, że to wszystko mogli zobaczyć nie tylko rodzice, ale także przybyli na uroczystość dziadkowie, tym bardziej że niektórzy z nich należą do „Pokolenia Dzieci Wojny”, dzieci urodzonych przed 8 maja 1945r. 

I tak wakacje przeszły już do historii i jak co roku nadeszła pora szkolnych zmagań, nowych wyzwań, porażek, sukcesów, jednym słowem wszystkiego tego co składa się na zwykłe, uczniowskie życie.

 

Joanna Cholewa