DZIEŃ NAUCZYCIELA W ŚWIETLICY

 

                        Październik  we wszystkich polskich szkołach kojarzony jest ze ŚWIĘTEM NAUCZYCIELI. Oczywiście nie może być inaczej i w naszej kazimierzowskiej ,,Dwójce’’. Popularny ,,DZIEŃ NAUCZYCIELA’’ obchodzony jest na pamiątkę utworzenia pierwszego na świecie Ministerstwa Oświaty – KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, a właściwie Komisji nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mającej, bo tak brzmiała pierwotnie jej nazwa, powołanej do życia ustawą Sejmu Rozbiorowego 14 października 1773 roku. Idea obchodzenia święta nauczycieli sięga 1957 roku, jednak to uchwalona w 1972 roku ustawa Karta Praw i Obowiązków Nauczyciela wprowadziła  14 października jako Dzień Nauczyciela, który z kolei od 1982 roku zwany jest Dniem Edukacji Narodowej.

            Dzień ten uroczyście obchodzimy również w świetlicy. Dla wszystkich nauczycieli w dniu Ich święta ,,świetliki’’ wykonały wielką laurkę, oraz dołączyły do niej „kwietne  życzenia”. Specjalnie na ten dzień uruchomiliśmy też  ,,Dwójkową Pocztę Świetlicową’’, ale jej poczynania, to na razie niespodzianka, której nie możemy teraz zdradzić. Tak więc prosimy o cierpliwość. Pozwólcie jednak złożyć Wam nasze najszczersze i najserdeczniejsze  życzenia.

 

DRODZY NAUCZYCIELE

W dniu Waszego święta
życzymy takich myśli i marzeń,
które dają się urzeczywistnić,
pięknych i szlachetnych pomysłów
płynących prosto z serca,
cierpliwości i wytrwałości,
satysfakcji z pracy
oraz wielu sukcesów.
Dziękujemy za trud Waszej pracy
włożony w nauczanie
i wychowanie nas.