GMINNY KONKURS ŚWIETLICOWY

 

To już VIII edycja świetlicowego konkursu bożonarodzeniowego. Tegorocznym tematem przewodnim była: „Ozdoba wieńcząca wierzchołek choinki”. W konkursie wzięło udział 12  grup świetlicowych ze szkół podstawowych miasta i gminy Skawina.

 Do oceny zaproszono Jury w składzie: p. Małgorzatę Tomalę, p. Czesława Gąsiorowskiego, p. Magdalenę Kuczarę i p. Dorotę Banach. Członkowie komisji przyznając punkty od 1 do 5 brali pod uwagę  następujące kryteria:

  • samodzielność wykonania poszczególnych elementów pracy
  • pomysłowość i oryginalność,
  • estetyka wykonania,
  • stopień trudności .

Oto wyniki:

I miejsce: świetlica z Zespołu Placówek Oświatowych w Borku Szlacheckim

II miejsce: świetlica ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Skawinie

III miejsce: świetlica ze Szkoły Podstawowej w Pozowicach

wyróżnienie: świetlica z Zespołu Placówek oświatowych w Kopance

wyróżnienie: świetlica ze Szkoły Podstawowej w Wielkich Drogach.

Wszystkim „młodym artystom” serdecznie gratulujemy. Ogromne podziękowania kierujemy do nauczycieli, opiekunów grup świetlicowych ze wszystkich szkół i placówek oświatowych uczestniczących w konkursie.

O terminie podsumowania i odbioru nagród oraz dyplomów poinformujemy telefonicznie.                                       

 

Organizatorzy konkursu:
Dyrektor SP2 w Skawinie wraz z nauczycielami  świetlicy.