OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI  W KAZIMIERZOWSKIEJ „DWÓJCE” 

 

Listopad to miesiąc, który kojarzymy z dwoma wielkimi i ważnymi dla nas wydarzeniami: pierwsze, to Święto Zmarłych, drugie – Święto Niepodległości. Właśnie 11 listopada 1918 roku Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość. W tym roku obchodzimy 104 rocznicę tego wiekopomnego wydarzenia. W naszej szkole uroczyste obchody trwały praktycznie trzy dni – takie patriotyczne triduum. 

9 listopada byliśmy współgospodarzami i jednocześnie uczestnikami organizowanego rokrocznie przez dyrektora Muzeum Regionalnego w Skawinie pana Czesława Gąsiorowskiego Gminnego Przeglądu Pieśni Patriotycznych. Wszyscy zgromadzeni obejrzeli ciekawą prezentację multimedialną, która ukazywała wkład mieszkańców Skawiny w odzyskanie wolnej Polski. Mieliśmy też okazję zobaczyć stroje Sokołów Skawińskich, w których wystąpili: Dyrektor i jego asystentka pani Małgorzata Skop. Reprezentowaliśmy naszą szkołę programem „Drogi do Niepodległości”. Mieliśmy okazję przypomnieć sobie i pośpiewać stare piosenki, a także usłyszeć nowe piękne utwory. Przegląd zakończyło wspólne odśpiewanie Roty. Uczestnicy zostali obdarowani upominkami. Dziękujemy Dyrektorowi i Pracownikom Muzeum za piękną i ciekawą lekcję historii i patriotyzmu, a także za ich ciężką pracę włożoną w jego przygotowanie.  

10 listopada w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji odzyskania niepodległości przez Polskę. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu Hymnu Szkoły, głos zabrała pani Dyrektor Halina Buchowska. Podkreśliła ona wagę tego święta dla każdego Polaka, przypominając jednocześnie ile trudu, przelanej krwi i łez kosztowało nas odzyskanie wolności. Po wyprowadzeniu sztandaru, tym razem przed całą szkołą zaprezentowaliśmy program, z którym wystąpiliśmy na Przeglądzie Pieśni Patriotycznych „Drogi do Niepodległości”. Następnie wspólnie śpiewaliśmy pieśni i piosenki legionowe (teksty dla widowni wyświetlane na monitorze). Punktualnie 0 11.11 z całą Polską odśpiewaliśmy Hymn Państwowy. Wszyscy zgromadzeni pięknie prezentowali się w strojach galowych, przyozdobionych barwami narodowymi. 
Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli i wspomogli nas w przeprowadzeniu tej uroczystości, a widowni za wspaniałą atmosferę. 

11 listopada wspólnie z pocztem sztandarowym wzięliśmy udział w miejsko – gminnych obchodach Święta Odzyskania Niepodległości. Rozpoczęły się one uroczystą mszą św. w Kościele Św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza, następnie poczty sztandarowe oraz pozostali uczestnicy przemaszerowali przez Rynek do siedziby Skawińskiego Sokoła w parku. Tam po wciągnięciu flagi na maszt i odśpiewaniu hymnu miała miejsce pozostała część uroczystości. Nasz poczet sztandarowy prezentował się wspaniale, za co podziękowania należą się zarówno sztandarowym, jak i pani Beacie Drążek.  

                                                                                              Joanna Cholewa