RATOWNICZEK  POMAGA CI POMAGAĆ

 udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej

W tym roku szkolnym w świetlicy szkolnej rozpoczęto zajęcia z cyklu „Ratowniczek pomaga ci pomagać”. Głównym celem  jest zapoznanie uczniów z podstawowymi zagadnieniami udzielania pierwszej pomocy i zapobiegania wypadkom. W trakcie cyklicznych zajęć wykorzystywane będą książeczki z serii Ratowniczek (wydane przez PCK i Ministerstwo Edukacji Narodowej).

Postać „Ratowniczka” przybliży uczniom w jaki sposób można uniknąć wypadków, a także jak należy się zachowywać w sytuacji, gdy zdarzy się wypadek.

Podczas pierwszych zajęć uczniowie poznali Ratowniczka – duszka, który pomaga pomagać innym oraz jego przyjaciół. Otrzymali książeczki, w których będą zaznaczać umiejętności, zdobyte podczas zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.