Święto Niepodległości w naszej szkole 

 

 

Listopadowe dni wszystkim nam przypominają o miłości do ojczyzny. W Kazimierzowskiej Dwójce odbyły się zatem uroczyste obchody Dnia Niepodległości, na których zgromadzili się wszyscy uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. 

Uroczystość rozpoczęło uroczyste wprowadzenie Pocztu Sztandarowego oraz odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego. Następnie przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Halina Buchowska. Podkreśliła, że hymn państwowy to jeden z symboli narodowych oraz zwróciła uwagę na to, by okazywać mu duży szacunek. Były to ważne słowa, za które serdecznie dziękujemy. Następnie rozpoczęła się część artystyczna, podczas której uczniowie Skawińskiej Dwójki przedstawili burzliwe losy naszej ojczyzny oraz podkreślili wartość wolności. Całość pięknej uroczystości uzupełniły znane pieśni patriotyczne, które wspólnie odśpiewaliśmy. Obchody wzbogaciła również prezentacja mutlimedialna.  

Serdecznie dziękujemy pani Beacie Drążek, panu Dawidowi Kawalerowi, pani Dorocie Banach oraz Uczniom naszej szkoły za przygotowanie wspaniałych obchodów Dnia Niepodległości.  

 

 

Katarzyna Lichacz