Wrzesień w świetlicy SP 2

 

Początek nowego roku 2020/2021 wprowadził nowe zasady pobytu w szkole i świetlicy związane z przeciwdziałaniem, zapobieganiem oraz zwalczaniem COVID – 19. W obrazowy sposób omawialiśmy zasady bezpieczeństwa i higieny:

  • w jaki sposób myć skutecznie ręce,
  • kiedy i jak używać maseczki,
  • pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego i zakrywaniu nosa i ust podczas kaszlu i kichania,
  • używać własnej wyprawki plastycznej.

 

Wrzesień upłynął nam pod znakiem słonecznej aury. Mogliśmy korzystać do woli z zabaw ruchowych na szkolnym placu zabaw. Podziwialiśmy uroki kończącego się lata spacerując parkowymi alejkami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto przyjęliśmy do świetlicowej gromadki dzieci z klas pierwszych,  dla których wszystko było nowe i nieznane. Nasze działania skierowane były na pomoc w adaptacji w grupie świetlicowej. Organizowane były zabawy integracyjne sprzyjające wzajemnemu poznawaniu się.

 

Na zajęciach świetlicowych rozmawialiśmy z uczniami o bezpiecznej drodze do i ze szkoły. W sposób praktyczny zapoznawaliśmy się ze znakami drogowymi znajdującymi się w pobliżu szkoły.