Projekt „Maszyny proste”

 

Uczniowie klas siódmych ucząc się fizyki, próbowali swoich sił jako konstruktorzy maszyn prostych (i nie tylko takich). Podczas zajęć demonstrowali swoje projekty, zwracając uwagę na wykorzystanie maszyn w życiu codziennym. Oto kilka przykładowych prac.