WITAJ SZKOŁO! WITAJ ŚWIETLICO!  

We wrześniu do naszej świetlicowej gromadki dołączyły dzieci z klas pierwszych, dla których wszystko było nowe i nieznane. Dlatego w pierwszych tygodniach otoczono je szczególną uwagą. Nasze działania skierowane były na pomoc w zaadaptowaniu się w grupie świetlicowej.

Podczas zajęć dzieci zapoznały się z regulaminem świetlicy oraz poznały zasady jej funkcjonowania. Organizowano zabawy integracyjne sprzyjające wzajemnemu poznaniu się, zaprezentowano różne formy spędzania czasu w świetlicy.

Następnie uczniowie zapisani do świetlicy po raz pierwszy, zostali oficjalnie przyjęci do świetlicowej gromady – PASOWNI NA ŚWIETLICZAKA.

Pasowanie poprzedziły różne zabawy i konkurencje, podczas których mogli liczyć na wsparcie i pomoc starszych kolegów i koleżanek.

W pierwszej kolejności pierwszoklasiści podczas zabawy TAK (żółta kartka), NIE (czerwona kartka) udowodnili, że znają zasady obowiązujące w świetlicy.

Następna konkurencja wymagała zręczności i cierpliwości, ponieważ należało przejść po wyznaczonym torze z woreczkiem na głowie.

Podczas „próby dotyku” dzieci odgadywały nazwę wylosowanego przedmiotu, schowanego pod chustą

Ostatnie zadanie – „Uśmiechnij się” – polegało na zjedzeniu plasterka cytryny z uśmiechem na twarzy.

Wszystkie zadania zostały wykonane perfekcyjnie i bezbłędnie!

 

Na zakończenie na pamiątkę każdy uczeń otrzymał ODZNAKĘ ŚWIETLICZAKA.

 

Gratulujemy!