Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie recytatorskim „Dziecko w poezji”

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
„Dziecko w poezji”

 

Konkurs jest organizowany przez bibliotekę szkolną z okazji Dnia Dziecka

Temat przewodni: Wiersz o tematyce poświęconej dzieciom

1.Cele konkursu:

 • rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa,
 • kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości,
 • odkrywanie i rozwijanie uzdolnień polonistycznych,
 • promowanie talentów recytatorskich,
 • wzbogacanie biernego i czynnego słownictwa,
 • popularyzacja literatury pięknej,

2.Warunki uczestnictwa

Szkolny konkurs recytatorski „Dziecko w poezji” adresowany jest do wszystkich uczniów
klas I-VII Szkoły Podstawowej nr 2.

3.Zasady i przebieg konkursu

Konkurs składa się z dwóch etapów:

 • klasowy – wszyscy chętni uczniowie przygotowują wybrany tekst poetycki
  poświęcony dzieciom, który deklamują na forum klasy. Nauczyciel wybiera maksymalnie trzy najlepsze prezentacje utworu i kwalifikuje je do etapu szkolnego,
 • szkolny – uczniowie prezentują wybrany przez siebie utwór w finale konkursu, który odbędzie się w bibliotece szkolnej.

Czas występu nie może przekroczyć 5 minut.

4.Kryteria oceny recytacji:

 • wybór utworu w kontekście tematu konkursu,
 • opanowanie pamięciowe utworu,
 • trafność interpretacji głosowej (logiczne akcentowanie, intonacja, modulacja głosu, tempo, pauza),
 • ogólny wyraz artystyczny (postawa recytatora, uzasadniony: gest sceniczny, element ruchu, strój, rekwizyt).

Prosimy nauczycieli aby nagrodzili wszystkich uczniów etapu klasowego  ocenami za recytację. Etap szkolny wyłania trzech laureatów na każdym poziomie wiekowym    (klasy I – III, klasy IV – VII). Przewidywane są również wyróżnienia.

5.Terminy

do 29 maja 2023r. – wyłonienie laureatów etapu klasowego i zgłoszenie uczestników do biblioteki
2 czerwca 2023r. – rozstrzygnięcie szkolnego etapu konkursu klas I – III
6 czerwca 2023r. – rozstrzygnięcie szkolnego etapu konkursu klas IV – VII

Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.