Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

W dniu 5 listopada w bibliotece szkolnej odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek. Był on okazją do propagowania czytelnictwa, jako wspaniałej formy spędzania czasu oraz promocji zbiorów biblioteki szkolnej.  Uczniowie klas I-III odwiedzili bibliotekę przebrani za bohaterów ulubionych bajek. Podczas zabaw i quizów dzielili się swoją wiedzą na temat bohaterów literatury dla dzieci. Uczestnicy oglądali prezentację multimedialną pt. „Bajkowe postacie”, w trakcie, której rozwiązywali zagadki dotyczące najbardziej znanych utworów oraz wysłuchali bajki czytanej przez nauczyciela.
Uczniowie klas pierwszych otrzymali Wyprawki Czytelnicze w związku z kampanią Instytutu Książki „Mała Książka – Wielki Człowiek” skierowaną do wszystkich uczniów klas pierwszych województwa małopolskiego. Na wyprawkę składają się książka „Pierwsza Czytanka dla…” zawierająca teksty prozatorskie i poetyckie dla dzieci oraz broszura informacyjna dla rodziców podkreślająca rolę czytania w życiu dziecka.