100 polskich naukowców na 100-lecie odzyskania niepodległości

Jedną z najważniejszych funkcji szkoły jest kształtowanie postaw patriotycznych. Nasza szkoła, działając właśnie w tym duchu, również włączyła się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wyrazem tego działania jest projekt 100 polskich naukowców na 100-lecie odzyskania niepodległości. Jego adresatami są uczniowie klas V- VIII, a całość projektu koordynują nauczyciele Zespołu Matematyczno – Przyrodniczego na czele z panią Elżbietą Łuszczyńską i Dorotą Banach.

By połączyć naukę przedmiotów z nauką patriotyzmu, wyłonionych zostało stu najwybitniejszych polskich naukowców, którzy żyli i pracowali w latach 1918 – 2018. Uczniowie wykonali postaciom wizytówki, które posłużyły do utworzenia szkolnej wystawy. Projekt realizuje zatem nie tylko cel patriotyczny, ale również uczy naszych wychowanków poszukiwania informacji i inspiruje do pogłębiania wiedzy. Potwierdza to przede wszystkim druga część projektu, podczas której uczniowie Dwójki będą zapoznawać się dokładnie z opisanymi przez siebie postaciami. Finałem tej inicjatywy będzie przeprowadzenie godzin wychowawczych, podczas których zostaną wykorzystane metody aktywne. Dzięki nim uczniowie utrwalą wiedzę o zasłużonych dla Polski naukowcach.

Mamy nadzieję, że dokonania tych znakomitych jednostek będą inspirować naszych uczniów do poszukiwania własnej drogi rozwoju, tak by to oni w przyszłości decydowali o losach niepodległej Ojczyzny.