Tydzień Szczęścia w Szkole

 

Od dziś tj. 6.12.2021 zaczynamy „Tydzień szczęścia w szkole” . Celem Ogólnopolskiego Tygodnia Szczęścia w Szkole jest pokazanie, że szczęście i dobrostan bezpośrednio wpływają na efekty kształcenia. Ważne, by o szczęściu mówić głośno i dosłownie, pokazywać jego wiele wymiarów: od przeżywania pozytywnych emocji, poprzez doświadczanie i budowanie trwałych więzi, wzmacnianie talentów i silnych stron charakteru, dbanie o zdrowie pozytywne, sen, dobre odżywanie, uruchamianie zaangażowania poprzez wyznaczanie mądrych celów, ważnych dla wspólnoty rodzinnej, szkolnej, sąsiedzkiej.

Oto nasze  propozycje do zorganizowania z klasą na poszczególne dni:

 • 6 grudnia – Dzień tylko dobrych ocen i pochwał oraz dzień bez sprawdzianów
  czy kartkówek.
 • 7 grudnia – Dzień wdzięczności – wyrażenie wdzięczności osobom, które się tego nie spodziewają, nauczycielom, pracownikom szkoły, koleżankom….( każda klasa niech przygotuje jedną kartkę, w której okażą wdzięczność wybranej osobie w szkole. Można również przygotować indywidualne!  Kartkę będzie można przywiesić na wcześniej przygotowanej tablicy.
 • 8 grudnia – Dzień Życzliwości – plejada  „dobrych słów”, które budują
  i pozytywnie wzmacniają,  uczniowie  nie tylko stosują je w codziennym zachowaniu, ale mogą je wypisać na ozdobnej kartce, a  potem zaprezentować w swojej kronice klasowej,
 • 9 grudnia lub w wybrany dzień przez wychowawcę – Dzień dobrych smaków
  i sztuka spędzania wspólnie miłych chwil – wspólne śniadanko lub podwieczorek,
 • 10 grudnia – również wybiera wychowawca, radość ze wspólnego przebywania razem – klasowy seans filmowy, może wycieczka itp.

 

Świętujmy i radujmy się, a fotorelacja już niebawem…