DZIEŃ OTWARTY W „KAZIMIERZOWSKIEJ” DWÓJCE

„SZKOŁA Z PASJĄ”

 

       

Kolejną tradycją naszej szkoły jest organizowanie „Dnia Otwartegodla rodziców i uczniów przyszłych klas pierwszych. Celem takiego dnia jest zarówno pokazanie szkoły od jak najlepszej strony czyli jej promocja, jak i zachęcenie rodziców, aby wybrali właśnie naszą placówkę i swoje „skarby” oddali w nasze ręce.

 

 

W czwartek 1.03.2018r. ubrani na galowo przedstawiciele SU serdecznie witali wkraczających w nasze podwoje zaaferowanych i podekscytowanych, tak rodziców, jak i ich pociechy. Dzieci kierowane były do świetlicy szkolnej, a rodzice do sali nr 10, gdzie w imieniu Dyrektora Szkoły mgr Haliny Buchowskiej wicedyrektorzy Dorota Faber i Magdalena Kuczara powitały bardzo serdecznie przybyłych i zaprezentowały ofertę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą szkoły. W tym czasie dzieci doskonale bawiły się pod opieką wychowawców świetlicy szkolnej, którzy  dzięki relaksacyjnym zabawom ruchowym przy muzyce skutecznie przełamali pierwsze lody. Nasi milusińscy wyposażeni w kolorowanki udali się dalej, a ich rodzice w tym czasie zadawali pytania, dotyczące spraw, których ich dzieci zaaferowane i zachwycone nowością w ogóle nie brały pod uwagę. Rodzice pytali o organizację zajęć w młodszych klasach ze szczególnym uwzględnieniem dwuzmianowości szkoły, możliwość korzystania z obiadów i ze świetlicy szkolnej, a także o organizację szatni. Te pytania nie dziwią chyba nikogo, bo wiadomo, że chodzi o dobro i komfort pracy przede wszystkim dzieci, ale także i rodziców. Świadomość że dziecko jest „zaopiekowane”, nakarmione i bezpieczne jest oczywiście priorytetem obydwu stron. Miłym akcentem, który dał nam wiele satysfakcji było stwierdzenie rodziców, którzy mają starsze dzieci w naszej szkole „że jest w niej fajnie i bezpiecznie”. Po tym stwierdzeniu rodzice ruszyli na poszukiwanie swoich dzieci, aby przyjrzeć się przygotowanym dla nich zajęciom.  A czego tam nie było? W bibliotece szkolnej czekali na nich bohaterowie bajek, ciekawe książki i zagadki, w sali matematycznej konstruowanie figur geometrycznych, seans w 3D i ćwiczenia pamięci z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Panie były zaskoczone, jak duża grupa dzieci ukończyła ćwiczenia pamięci przed czasem, niektóre z nich chętnie powtarzały zabawę. Podczas zajęć plastycznych dzieci rozpoznawały zwierzęta, układały je z pomalowanych przez siebie puzzli i tu trzeba przyznać, że szło im znacznie lepiej niż rodzicom, którzy mieli „pewne” problemy. Poza tym dzieci uczestniczyły w zajęciach komputerowych, nawet nas nie zdziwiło, że niektóre mają dość dużą jak na ich wiek wiedzę i umiejętności – chociaż… Nasi goście mieli też okazję uczestniczyć w nauce tańca z udziałem szkolnej grupy tanecznej, zajęciach sportowych na hali czy zabawach językowych i tu okazało się, że język angielski nie jest im obcy. Dzieci potrafiły się poprawnie przedstawić, znały wiele słówek dotyczących nazw i kolorów. Słowem wszyscy bawili się świetnie. Prawdziwym hitem jednak, jak co roku okazały się zajęcia przyrodniczo – chemiczne. Dzieci z wypiekami na twarzy obserwowały pasjonujące zjawiska świata przyrody. Czego tu nie było: a to tęczowa kapusta, skacząca kukurydza, węże faraona, badanie i porównywanie gęstości cieczy, no i oczywiście słynny wulkan. A wszystko to z wykorzystaniem ingrediencji, które każda pani domu ma w swojej kuchni. Nie muszę chyba dodawać, że nie tylko dzieci były zafascynowane.

            Aby tradycji stało się zadość dzieci musiały ocenić atrakcyjność przygotowanych dla nich zajęć. Służyły im do tego, wręczone na początku, kolorowe dzienniczki, w których trzeba było zamalować kółka. Z wielką satysfakcją stwierdzamy, że właściwie wszystkie kółka zostały zamalowane, a dzieci opuszczały naszą „Alma Mater” zachwycone. Cieszył nas także fakt, że nasze starania zostały docenione także przez rodziców. Z lekkim wzruszeniem patrzyliśmy także na naszych absolwentów, którzy przyprowadzili swoje pociechy właśnie do nas i wspominaliśmy „dawne” czasy. To oni właśnie mogli ocenić, jak wiele się zmieniło, podobała im się kolorystyka i estetyka pomalowanych sal i korytarzy, pomysłowe loga dla każdej klasopracowni, które wykonały nasze panie plastyczki, bogate doposażenie w sprzęt multimedialny, szczególnie tablice interaktywne, wykorzystywane podczas wszystkich zajęć. Podsumowując, po rozmowach z rodzicami i dziećmi oraz obserwacji ich zachowań „Dzień Otwarty” w Szkole Podstawowej nr 2  możemy uznać za udany.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, organizatorom i tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia, bo jest to nasz wspólny sukces.     

Joanna Cholewa