„Magiczne kryształy”

22 i 23. 05 klasy 4 a, 4b brały udział w warsztatach profilaktycznych opartych na pracy z bajką Agnieszki Grzelak pt. „Magiczne kryształy”. Podczas zajęć z edukatorem  poruszane były zagadnienia związane z odpowiedzialnym korzystaniem z mediów (komputer, telewizja, internet), a także pośrednio kwestii naśladownictwa negatywnych wzorców zachowań np. agresji.  

Na zajęciach uczniowie poznali alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, zostali zmotywowani do rozwoju swoich talentów i zainteresowań.