„NASZA MAŁA OJCZYZNA”

 

… tak brzmi główny temat lekcji przeprowadzonych w klasach 3a i 3b 22.02 oraz 1.03. 2021roku w SP2. Zajęcia zostały zrealizowane we współpracy z Muzeum Regionalnym w Skawinie. W trakcie wykorzystane zostały materiały przekazane przez Dyrektora Muzeum: piękne wydania legend skawińskich, Skawiński elementarz historyczny oraz płytka z bajką „Jak król Kazimierz Skawinę budował”. Uczniowie klasy 3a na zakończenie zajęć przygotowały album „Dzieje naszego miasta”, w którym znalazły się własnoręcznie wykonane przez nich prace.